Μας συγχωρείτε αλλά έχουν ήδη συμπληρωθεί οι συνεντεύξεις στα συγκεκριμένα δημογραφικά. Σας ευχαριστούμε